Menu
x
Spain - Segunda Federacion Group 1
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT CF Zamora 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT CD Cayon 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Marino de Luanco 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Coruxo FC 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Guijuelo 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Real Aviles 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Pontevedra CF 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 05/04/2024 22:00 GMT Racing Santander II 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT Arandina CF 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT Real Valladolid II 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT CD Covadonga 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT Langreo 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT RC Villalbes 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT Ourense CF 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/27/2024 22:00 GMT SD Compostela 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Racing Santander II 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT CD Cayon 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Real Aviles 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Marino de Luanco 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Coruxo FC 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Guijuelo 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Langreo 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/20/2024 22:00 GMT Real Oviedo II 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT Arandina CF 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT RC Villalbes 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT CD Covadonga 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT CF Zamora 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT Ourense CF 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/13/2024 22:00 GMT SD Compostela 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT CD Cayon 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Pontevedra CF 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Racing Santander II 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Coruxo FC 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Guijuelo 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Langreo 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 22:00 04/06/2024 22:00 GMT Real Aviles 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT CF Zamora 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/30/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT CD Cayon 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Guijuelo 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Real Aviles 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/23/2024 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT CF Zamora 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/16/2024 23:00 GMT Real Aviles 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT CD Cayon 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Guijuelo 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/09/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT CF Zamora 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT Real Aviles 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 03/02/2024 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT CD Cayon 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Guijuelo 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/24/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT Real Aviles 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT CF Zamora 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/17/2024 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT CD Cayon 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Guijuelo 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/10/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT CF Zamora 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 02/03/2024 23:00 GMT Real Aviles 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT CD Cayon 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT Guijuelo 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/27/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Guijuelo 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT CF Zamora 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/20/2024 23:00 GMT Real Aviles 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT CD Cayon 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/13/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT Arandina CF 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT Langreo 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT Ourense CF 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 01/06/2024 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT CD Cayon 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT CF Zamora 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Guijuelo 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/16/2023 23:00 GMT Real Aviles 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT CF Zamora 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT Ourense CF 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/09/2023 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Real Aviles 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT CD Cayon 0 -
RC Villalbes 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Real Oviedo II 0 -
CD Covadonga 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Real Valladolid II 0 -
CF Zamora 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Coruxo FC 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Guijuelo 0 -
Deportivo La Coruna II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Langreo 0 -
Gimnastica Torrelavega 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Racing Santander II 0 -
Marino de Luanco 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 12/02/2023 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
SD Compostela 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT Arandina CF 0 -
Real Oviedo II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT Deportivo La Coruna II 0 -
CD Cayon 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT CD Covadonga 0 -
Pontevedra CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT CF Zamora 0 -
Racing Santander II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT SD Compostela 0 -
Coruxo FC 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT Gimnastica Torrelavega 0 -
Real Valladolid II 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT Ourense CF 0 -
Guijuelo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT RC Villalbes 0 -
Langreo 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/25/2023 23:00 GMT Marino de Luanco 0 -
Real Aviles 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/18/2023 23:00 GMT Pontevedra CF 0 -
Arandina CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/18/2023 23:00 GMT CD Cayon 0 -
Ourense CF 0
x SPA SFG1 Segunda Federacion Group 1 23:00 11/18/2023 23:00 GMT