Menu
x
China - China League One
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Dalian Young Boy FC 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Yanbian Longding 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Nanjing City FC 0 vs Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One 05:30 11/03/2024 05:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 vs Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Foshan Nanshi 0 vs Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 06:30 10/26/2024 06:30 GMT Shanghai Jiading 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/20/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 vs Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/20/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One 07:30 10/20/2024 07:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/19/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/19/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 vs Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One 07:30 10/19/2024 07:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 07:00 10/19/2024 07:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One 07:00 10/19/2024 07:00 GMT Yanbian Longding 0 vs Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/13/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 vs Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/13/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One 07:30 10/13/2024 07:30 GMT Shanghai Jiading 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 07:00 10/13/2024 07:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/12/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/12/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/12/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One 07:30 10/12/2024 07:30 GMT Dalian Young Boy FC 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/06/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/06/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 07:30 10/06/2024 07:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/05/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 vs Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/05/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/05/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 10/05/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One 07:30 10/05/2024 07:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/29/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/29/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/29/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 vs Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/28/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/28/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/28/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 vs Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/28/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/28/2024 11:00 GMT Yanbian Longding 0 vs Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/22/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/22/2024 11:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/22/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/22/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 vs Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/21/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/21/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/21/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/21/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/16/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 vs Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/16/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 vs Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/16/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/15/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/15/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/15/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 vs Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/15/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/15/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/08/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/08/2024 11:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/08/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/08/2024 11:00 GMT Yanbian Longding 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/07/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/07/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/07/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/07/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/01/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/01/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 11:30 09/01/2024 11:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 09/01/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/31/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/31/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/31/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/31/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 vs Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/25/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One 11:00 08/25/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 11:00 08/25/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/24/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/24/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 vs Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/24/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/24/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/24/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/18/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 vs Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 08/18/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 08/18/2024 11:00 GMT Yanbian Longding 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/17/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 vs Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/17/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 vs Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/17/2024 11:30 GMT Wuxi Wugou 0 vs Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 08/17/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 vs Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 08/17/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 07/21/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 vs Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One 11:30 07/21/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 vs Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One 11:30 07/21/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 vs Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One 11:30 07/20/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 vs Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One 11:30 07/20/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 vs Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One 11:00 07/20/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 vs Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One 11:00 07/20/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 vs Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One 11:00 07/20/2024 11:00 GMT Yanbian Longding 0 vs Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/14/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 1 - 1
Qingdao Red Lions 1
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/14/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 1 - 0
Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 07/14/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 2 - 1
Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 07/14/2024 11:00 GMT Yanbian Longding 0 1 - 1
Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/13/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 3 - 1
Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/13/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 0 - 2
Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 07/13/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 2 - 0
Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One FT 08:00 07/13/2024 08:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 0 - 0
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 07/07/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 2 - 0
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 07/07/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 4 - 0
Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 07/07/2024 11:00 GMT Yanbian Longding 0 0 - 5
Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/06/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 2 - 0
Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/06/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 0 - 1
Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/06/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 0 - 0
Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 07/06/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 2 - 4
Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One FT 08:00 07/06/2024 08:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 1 - 3
Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/30/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 0 - 0
Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/30/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 2 - 0
Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/30/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 0 - 1
Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/30/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 5 - 0
Liaoning Shenyang Urban FC 1
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/29/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 1 - 1
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/29/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 1 - 1
Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/29/2024 11:30 GMT Wuxi Wugou 0 2 - 2
Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/29/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 1 - 0
Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/16/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 2 - 5
Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 06/16/2024 07:00 GMT Yanbian Longding 0 2 - 2
Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/15/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 3 - 1
Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/15/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 2 - 1
Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/15/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 0 - 0
Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 06/15/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 0 - 3
Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 06/15/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 0 - 1
Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 06/15/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 1 - 2
Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/09/2024 11:30 GMT Shanghai Jiading 0 0 - 3
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/09/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 2 - 2
Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/09/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 1 - 3
Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/08/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 1 - 1
Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/08/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 3 - 2
Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/08/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 4 - 1
Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 06/08/2024 11:00 GMT Dalian Young Boy FC 0 2 - 1
Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 06/08/2024 11:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 2 - 4
Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/02/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 2 - 1
Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/02/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 2 - 0
Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/02/2024 11:30 GMT Foshan Nanshi 0 1 - 2
Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/02/2024 11:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 2 - 5
Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 06/01/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 0 - 0
Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:00 06/01/2024 11:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 2 - 2
Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 06/01/2024 07:30 GMT Wuxi Wugou 0 0 - 1
Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 06/01/2024 07:00 GMT Yanbian Longding 0 2 - 4
Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/26/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 3 - 3
Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/26/2024 07:30 GMT Dalian Young Boy FC 0 2 - 2
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 05/26/2024 07:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 4 - 4
Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/25/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 3 - 4
Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/25/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 3 - 1
Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/25/2024 07:30 GMT Shanghai Jiading 0 1 - 2
Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 05/25/2024 07:00 GMT Yanbian Longding 0 2 - 1
Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 05/25/2024 07:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 0 - 0
Wuxi Wugou 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/12/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 2 - 1
Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/12/2024 11:30 GMT Guangzhou FC 0 1 - 1
Qingdao Red Lions 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/12/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 5 - 1
Yanbian Longding 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/12/2024 07:30 GMT Wuxi Wugou 0 0 - 1
Shanghai Jiading 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 05/12/2024 07:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 2 - 0
Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/11/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 1 - 2
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/11/2024 11:30 GMT Suzhou Dongwu FC 0 2 - 2
Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/11/2024 07:30 GMT Jiangxi Liansheng 0 0 - 3
Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/05/2024 11:30 GMT Nanjing City FC 0 2 - 1
Jiangxi Liansheng 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/05/2024 07:30 GMT Shanghai Jiading 0 1 - 1
Guangxi Pingguo Haliao FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 05/05/2024 07:00 GMT Liaoning Shenyang Urban FC 0 0 - 2
Shijiazhuang Gongfu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/04/2024 11:30 GMT Chongqing Tongliang Long FC 0 2 - 0
Suzhou Dongwu FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/04/2024 11:30 GMT Qingdao Red Lions 0 2 - 3
Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/04/2024 07:30 GMT Dalian Young Boy FC 1 0 - 1
Guangzhou FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 05/04/2024 07:30 GMT Foshan Nanshi 1 2 - 0
Wuxi Wugou 1
x CHI CLO China League One FT 07:00 05/04/2024 07:00 GMT Yanbian Longding 1 3 - 2
Heilongjiang Ice City 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 05/01/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 1 - 0
Yunnan Yukun FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 04/28/2024 11:30 GMT Shijiazhuang Gongfu FC 0 0 - 0
Dalian Young Boy FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 04/28/2024 07:30 GMT Wuxi Wugou 0 1 - 1
Nanjing City FC 0
x CHI CLO China League One FT 07:00 04/28/2024 07:00 GMT Heilongjiang Ice City 0 1 - 1
Shanghai Jiading 1
x CHI CLO China League One FT 07:00 04/28/2024 07:00 GMT Yanbian Longding 0 1 - 1
Liaoning Shenyang Urban FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 04/27/2024 11:30 GMT Yunnan Yukun FC 0 1 - 1
Chongqing Tongliang Long FC 0
x CHI CLO China League One FT 11:30 04/27/2024 11:30 GMT Guangxi Pingguo Haliao FC 0 2 - 1
Foshan Nanshi 0
x CHI CLO China League One FT 07:30 04/27/2024 07:30 GMT