Menu
x
England - Women's Championship
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/28/2024 13:00 GMT Durham (w) 0 1 - 0
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/28/2024 13:00 GMT Sheffield United (w) 0 1 - 3
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/28/2024 13:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 2 - 0
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/28/2024 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 0 - 0
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/28/2024 13:00 GMT London City Lionesses (w) 0 3 - 2
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/28/2024 13:00 GMT Watford FC (w) 0 3 - 2
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/21/2024 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 1 - 0
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/21/2024 13:00 GMT Sunderland (w) 0 0 - 1
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/21/2024 13:00 GMT Lewes (w) 0 0 - 2
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/21/2024 13:00 GMT Southampton (w) 0 3 - 1
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 04/21/2024 11:00 GMT Reading (w) 0 1 - 0
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/20/2024 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 1 - 0
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/14/2024 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 1 - 0
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/14/2024 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 0 - 0
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 04/14/2024 13:00 GMT Watford FC (w) 0 0 - 2
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/31/2024 13:00 GMT Southampton (w) 0 2 - 1
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/31/2024 13:00 GMT London City Lionesses (w) 0 1 - 2
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/31/2024 13:00 GMT Watford FC (w) 0 0 - 3
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 03/31/2024 12:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 3 - 1
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 03/31/2024 11:00 GMT Reading (w) 0 1 - 4
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 03/31/2024 11:00 GMT Durham (w) 0 1 - 5
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/24/2024 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 2 - 0
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/24/2024 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 2 - 1
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/24/2024 13:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 1 - 2
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/24/2024 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 3 - 0
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/24/2024 13:00 GMT Sunderland (w) 0 5 - 3
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/24/2024 13:00 GMT Sheffield United (w) 0 5 - 1
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 18:00 03/20/2024 18:00 GMT Reading (w) 0 0 - 4
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:30 03/17/2024 13:30 GMT Lewes (w) 0 2 - 1
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/17/2024 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 0 - 0
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/17/2024 13:00 GMT London City Lionesses (w) 0 1 - 0
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/17/2024 13:00 GMT Southampton (w) 0 5 - 0
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 03/17/2024 11:00 GMT Durham (w) 0 0 - 1
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 03/17/2024 11:00 GMT Sheffield United (w) 0 2 - 0
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 18:00 03/13/2024 18:00 GMT Sheffield United (w) 0 1 - 0
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 18:00 03/11/2024 18:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 2 - 1
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/10/2024 13:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 0 - 1
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 03/10/2024 11:00 GMT Crystal Palace (w) 0 1 - 0
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/03/2024 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 2 - 2
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 03/03/2024 13:00 GMT Sunderland (w) 0 1 - 0
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 03/03/2024 12:00 GMT Reading (w) 0 1 - 2
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 03/03/2024 11:00 GMT Lewes (w) 0 2 - 1
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 02/18/2024 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 1 - 2
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 02/18/2024 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 4 - 0
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:30 02/18/2024 11:30 GMT London City Lionesses (w) 0 2 - 2
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 02/18/2024 11:00 GMT Sunderland (w) 0 4 - 3
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 02/04/2024 13:00 GMT Watford FC (w) 0 2 - 0
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 02/04/2024 13:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 1 - 1
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 02/04/2024 13:00 GMT Southampton (w) 0 1 - 2
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 02/04/2024 11:00 GMT London City Lionesses (w) 0 0 - 1
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 02/04/2024 11:00 GMT Durham (w) 0 2 - 5
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 02/04/2024 11:00 GMT Reading (w) 0 1 - 0
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/28/2024 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 1 - 0
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/28/2024 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 0 - 1
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/28/2024 13:00 GMT Lewes (w) 0 2 - 2
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/28/2024 13:00 GMT Sheffield United (w) 0 0 - 1
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 01/28/2024 11:00 GMT Durham (w) 0 0 - 2
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/27/2024 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 0 - 2
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/21/2024 13:00 GMT London City Lionesses (w) 0 0 - 2
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/21/2024 13:00 GMT Sunderland (w) 0 3 - 0
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 01/21/2024 13:00 GMT Southampton (w) 0 3 - 0
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 01/21/2024 11:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 3 - 2
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 01/21/2024 11:00 GMT Lewes (w) 0 1 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 12/17/2023 13:00 GMT Sunderland (w) 0 0 - 3
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 12/17/2023 13:00 GMT Sheffield United (w) 0 2 - 2
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 12/17/2023 13:00 GMT Watford FC (w) 0 3 - 3
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 12/17/2023 12:00 GMT Reading (w) 0 1 - 1
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 12/17/2023 11:00 GMT Durham (w) 0 1 - 0
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/19/2023 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 3 - 4
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/19/2023 13:00 GMT Lewes (w) 0 2 - 1
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/19/2023 13:00 GMT Watford FC (w) 0 1 - 3
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 11/19/2023 12:00 GMT Birmingham City (w) 0 3 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 11/19/2023 11:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 1 - 1
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/12/2023 13:00 GMT Sunderland (w) 0 0 - 1
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/12/2023 13:00 GMT Southampton (w) 0 0 - 2
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/12/2023 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 3 - 2
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/12/2023 13:00 GMT Sheffield United (w) 0 0 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 11/12/2023 12:00 GMT London City Lionesses (w) 0 0 - 1
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 11/12/2023 11:00 GMT Reading (w) 0 0 - 0
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/05/2023 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 2 - 1
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/05/2023 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 0 - 3
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/05/2023 13:00 GMT Watford FC (w) 0 0 - 3
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 11/05/2023 13:00 GMT Southampton (w) 0 2 - 1
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 11/05/2023 11:00 GMT Durham (w) 0 0 - 1
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 18:00 11/03/2023 18:00 GMT Lewes (w) 0 0 - 1
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/22/2023 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 5 - 2
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/22/2023 13:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 3 - 2
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 10/22/2023 12:00 GMT London City Lionesses (w) 0 1 - 0
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/22/2023 11:00 GMT Durham (w) 0 2 - 1
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/22/2023 11:00 GMT Lewes (w) 0 0 - 2
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/22/2023 11:00 GMT Reading (w) 0 1 - 3
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/15/2023 13:00 GMT Sheffield United (w) 0 0 - 4
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/15/2023 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 0 - 1
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/15/2023 13:00 GMT Crystal Palace (w) 0 6 - 1
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/15/2023 13:00 GMT Watford FC (w) 0 1 - 2
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/15/2023 13:00 GMT Sunderland (w) 0 3 - 1
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/15/2023 11:00 GMT Southampton (w) 0 2 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/08/2023 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 1 - 1
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/08/2023 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 0 - 4
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/08/2023 13:00 GMT Watford FC (w) 0 0 - 2
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 10/08/2023 12:00 GMT Reading (w) 0 1 - 0
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/08/2023 11:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 1 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 10/07/2023 12:00 GMT Sheffield United (w) 0 3 - 1
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/01/2023 13:00 GMT Southampton (w) 0 1 - 3
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/01/2023 13:00 GMT London City Lionesses (w) 0 0 - 2
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 10/01/2023 13:00 GMT Sunderland (w) 0 2 - 1
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/01/2023 11:00 GMT Lewes (w) 0 0 - 2
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 10/01/2023 11:00 GMT Durham (w) 0 0 - 2
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/17/2023 13:00 GMT Birmingham City (w) 0 0 - 1
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/17/2023 13:00 GMT Watford FC (w) 0 0 - 1
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/17/2023 13:00 GMT Sunderland (w) 0 1 - 1
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 09/17/2023 11:00 GMT Durham (w) 0 1 - 0
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 09/17/2023 11:00 GMT Sheffield United (w) 0 1 - 0
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 09/17/2023 11:00 GMT Reading (w) 0 1 - 4
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/10/2023 13:00 GMT Lewes (w) 0 0 - 0
Birmingham City (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/10/2023 13:00 GMT Blackburn Rovers (w) 0 2 - 1
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/10/2023 13:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 2 - 3
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/10/2023 13:00 GMT London City Lionesses (w) 0 1 - 1
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/10/2023 13:00 GMT Southampton (w) 0 0 - 1
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 09/10/2023 11:00 GMT Crystal Palace (w) 0 9 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 15:00 09/03/2023 15:00 GMT Sheffield United (w) 0 0 - 1
Sunderland (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 14:00 09/03/2023 14:00 GMT Birmingham City (w) 0 1 - 2
Crystal Palace (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:00 09/03/2023 13:00 GMT Southampton (w) 0 2 - 0
Blackburn Rovers (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 09/03/2023 12:00 GMT London City Lionesses (w) 0 3 - 2
Watford FC (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 09/03/2023 11:00 GMT Durham (w) 0 2 - 0
Lewes (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 16:15 09/02/2023 16:15 GMT Reading (w) 0 0 - 0
Charlton Athletic (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 15:00 08/27/2023 15:00 GMT Lewes (w) 0 1 - 4
Southampton (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 14:00 08/27/2023 14:00 GMT Charlton Athletic (w) 0 1 - 1
Sheffield United (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 13:30 08/27/2023 13:30 GMT Crystal Palace (w) 0 1 - 1
Reading (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 12:00 08/27/2023 12:00 GMT Sunderland (w) 0 0 - 0
London City Lionesses (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 11:00 08/27/2023 11:00 GMT Watford FC (w) 0 1 - 1
Durham (w) 0
x ENG WC Women's Championship FT 16:30 08/26/2023 16:30 GMT Blackburn Rovers (w) 0 1 - 0
Birmingham City (w) 0

Your all football live matches are being updated here. You get live scores of all live football actions.


When matches are live, you will find “Live Now!”  Tab as red, which indicates that football action is now started. You want to know that which player has scored the goal and at what time of the match? Don’t be panic. You just need to click on the score that is shown at center of two teams. A pop up box will appear on screen that has all the information about the goals and time of goal.


Other Features:


You get bold text of pop up by clicking on “A+”.


Friendly international matches carry a blue dot


League matches carry a specific logo


Various sounds are given to get goal alert


Half time is indicated with “HT”


 

You have missed the live football match! How to know the result of match? Livefootball365 gives you all the record of today’s finished matches. Just click on the “finished” tab and you will get the score of recently ended football matches. Do you want to know that who scored goal and at which time? Again you need to click on the given score in the center of team names, get a complete summary of match. Total scored goals, time to score the goal, Half time total score and finally full time score. All these are combined at livefootball365.com


Get a schedule of today’s football fixtures with livefootball365.com. Plan your favorite football match with your friends by getting the exact time when the match is going to be started.


At “All Matches” you get all those matches that have recently ended, that are live and also upcoming fixtures. Simply you get everything here.


Are you searching for the upcoming matches of football? Livefootball365.com knows everything about football matches. Where ever you are whatever you do? Come at livefootball365.com and know all about football fixtures. “Upcoming” tab have a lot for you.


“MY MATCHES” the most exciting feature at livefootball365.com. Choose your favorite matches from upcoming matches list and get stick with the scores of those matches. It’s easy and convenient for you to make yourself up-to-date with your favorite matches' scores.